Ετικέτα: Αποσπάσεις

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,...

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Έγγραφο 2428/17-02-2022 της ΠΔΕ Αττικής Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που...

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Έγγραφο 148400/E2/18-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ.21602/17.11.2021 (ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Σας γνωρίζουμε ότι...

Συμπληρωματική Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Υπ’ αριθμ 129365/Η2/12-10-2021 (ΑΔΑ: 92ΠΓ46ΜΤΛΗ-8ΡΣ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια της αριθμ. 28538/Η2/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ω9746ΜΤΛΗ-ΧΜΖ) Πρόσκλησης και...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠE και ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠE και ΔE Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιος 105776/Ε2/31-8-2021 (ΑΔΑ: 6Σ7Ψ46ΜΤΛΗ-ΔΥ0) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.

Έγγραφο 103927/K1/26-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ καλεί...

Διευκρινήσεις σχετικά με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020

Έγγραφο 100094/E2/12-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 88045/Ε2/20-7-2021 εγγράφου μας και μετά από ερωτήματα των...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3774/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν: α) από σχολείο σε...

Ανακλήσεις – Ενστάσεις – Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από Δευτέρα, 19/07/20201 έως και την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο