Ετικέτα: Αποσπάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο ΓΝΥ της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Υπ’ αριθμ 2003/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΨΛ546ΜΤΛΗ-ΡΒΦ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιόνιων Νήσων Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και...

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 54989/Ε4/13-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού...

Πρόσκληση για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Υπ’ αριθμ 2225/03-05-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΥ4Ξ46ΜΤΛΗ-ΑΗΘ) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας &...

Ειδική Πρόσκληση Απόσπασης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ

Υπ’ αριθμ 43542/ΓΔ8/14-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ46ΜΤΛΗ-Υ1Ν) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπ’ αριθμ 4550/11-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΞΝ0ΟΞΛΔ-ΕΦ5) του ΥΠΑΙΘ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με...

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Υπ’ αριθμ 7332/28/04/2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΡΥΑ46ΜΤΛΗ-ΣΘΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής  καλεί...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.

Υπ’ αριθμ 46305/Κ1/20-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης...

Εγκύκλιος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) στο υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 47047/Α3/21-04-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών

Υπ’ αριθμ 3254/19-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΨΧΣ46ΜΤΛΗ-ΞΔΦ) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προσκαλούμε Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Υπ’ αριθμ 3253/19-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω2ΚΩ46ΜΤΛΗ-Φ70) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προσκαλούμε Τους/τις μόνιμους/ες υπαλλήλους...

Μετάβαση στο περιεχόμενο