Ετικέτα: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ανατολικής Μάνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας

Αναρτάται η με αριθμό πρωτ. 4130/19-06-2024  απόφαση (ΑΔΑ: 9ΦΕ246ΝΚΠΔ-Ν3Ι) του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Κύρωση...

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων και κλήση σε συνέντευξη υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Υποψήφια που δεν προσέρχεται στην συνέντευξη αποκλείεται...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει στη...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών ΕΝΕΕΓΥΛ Αν. Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) καλεί τους εν...

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης

Αναρτάται η με τον αριθμ Φ.1.2/1724/24-04-2024 προκήρυξη της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/ντριας...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/4905/9-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒΟ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ...

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης υποψήφιων Διευθυντών-ντριών με επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/4828/04-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Υ2Γ46ΝΚΠΔ-55Α) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε Τους/Τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο...

Κλήση σε συνέντευξη υποψήφιων Διευθυντών/τριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Υποψήφιες/οι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται...

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων με επαναπροκήρυξη μετά από την εξέταση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο