Ετικέτα: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/4905/9-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46ΝΚΠΔ-ΜΒΟ) της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντριών/Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ...

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης υποψήφιων Διευθυντών-ντριών με επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/4828/04-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Υ2Γ46ΝΚΠΔ-55Α) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε Τους/Τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο...

Κλήση σε συνέντευξη υποψήφιων Διευθυντών/τριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Υποψήφιες/οι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται...

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων με επαναπροκήρυξη μετά από την εξέταση...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθεί ο πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας.  Όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να...

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Λακωνίας

Υπ’ αριθμ. 3522/08-08-2023 Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ντριών στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Λακωνίας: ΓΕΛ Καστορείου, ΓΕΛ Κροκεών,...

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1764 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΣΟ546ΜΤΛΗ-4ΨΙ) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε τις/τους υποψήφιες/ους Διευθύντριες/Διευθυντές σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένες/οι στον κυρωμένο...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1763/18-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 65Ζ946ΜΤΛΗ-1ΧΕ) της ΔΔΕ Λακωνίας Ανακοινώθηκαν από τη Διευθύντρια της ΔΔΕ Λακωνίας οι Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολικών...

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ Φ.361.22/47/44029/Ε3/13-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9Μ2Υ46ΜΤΛΗ-4ΟΙ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι τοποθετήσεις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο