Ετικέτα: Ενισχυτική Διδασκαλία

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Οι Επιλεγέντες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχ. Έτος 2023 – 2024 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών...

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

Καλούνται  οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02,...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται: στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων...

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023

Αναρτώνται Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν...

Ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 1/42140/Δ2/16-11-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του ΥΠΑΙΘ Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν τους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 139560/Δ2/10-11-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 124227/ΓΔ4/10-10-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΔΝ346ΜΤΛΗ-19Λ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται: στους...

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια: Η εγκύκλιος με τις οδηγίες

Υπ’ αριθμ 113201/Δ2/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιο με οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική...

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο