Ετικέτα: Ενισχυτική Διδασκαλία

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023

Αναρτώνται Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν...

Ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 1/42140/Δ2/16-11-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του ΥΠΑΙΘ Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν τους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 139560/Δ2/10-11-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 124227/ΓΔ4/10-10-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΔΝ346ΜΤΛΗ-19Λ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται: στους...

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια: Η εγκύκλιος με τις οδηγίες

Υπ’ αριθμ 113201/Δ2/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιο με οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική...

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα,...

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022

Υπ’ αριθμ.154172/Δ2/29-11-2021 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Υπ’ αριθμ 143136/ΓΔ4/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται: στους...

Μετάβαση στο περιεχόμενο