Ετικέτα: Φροντιστήρια

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Έγγραφο 101532/2021/18-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια...

(Ανακοινοποίηση) Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3369/τ.Β’/28-7-2021 η με αρ. πρωτ. 78844/Ν1/1-07-2021  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των δικαιολογητικών, που...

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για...

Επικαιροποίηση Aδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 61743/Ν1/31-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα «Επικαιροποίηση αδειών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο