Ετικέτα: Μεταθέσεις

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Υπ’ αριθμ 45111/Ε2/20-4-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑ5Π46ΜΤΛΗ-ΘΩ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023, εξέδωσε...

Μεταθέσεις και τροποποίηση μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έτους 2023

Υπ’ αριθμ 45077/Ε2/20-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 67Γ746ΜΤΛΗ-ΨΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόφαση μεταθέσεων  και τροποποιήσεων  μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάμθιας Εκπαίδευσης στην...

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Υπ’ αριθμ 26069/Ε4/07-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 929Ι46ΜΤΛΗ-6ΧΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις...

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τους πίνακες με...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Μορίων για Βελτίωση Θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση...

Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2022-2023

Παρακαλούμε όπως ελέγξτε τους πίνακες μοριοδότησης που έχουν αναρτηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-Data. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εγκύκλιος Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ 2022:

Υπ’ αριθμ 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) του ΥΠΑΙΘ Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23 πραγματοποίησε το υπουργείο Παιδείας Δείτε...

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023

Υπ’ αριθμ 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) του ΥΠΑΙΘ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00 μέσω του...

Μετάβαση στο περιεχόμενο