Ετικέτα: Μεταθέσεις

Τροποποίηση Οργανικών κενών κλ. ΠΕ06 – Διορθωμένος πίνακας αιτούντων βελτίωση θέσης – Οργανικής τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 10/28-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί μεταθέσεων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών...

Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή

Σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’  αριθμ. 149641/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ, σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια των αιτήσεων των εκπαιδευτικών που ανήκουν...