Ετικέτα: Πανελλαδικές

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων...

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024

Υπ’ αριθμ Φ.251/132268/Α5/16 – 11 – 2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των...

Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων

Υπ’ αριθμ Φ.251/108107/Α5/28 – 09 – 2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σας διαβιβάζουμε: Α) την με αριθμ....

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. Φ253.2/101735/Α5/14-09-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: Α. Καθορισμός προγράμματος...

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 5371 και ημ/νία δημοσίευσης...

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023

Από το Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιεύτηκε η αριθμ.Φ.251/99110/Α5/8-9-2023 εγκύκλιο με θέμα: «Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών...

Ανακοίνωση αναφορικά με την διενέργεια των ειδικών εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη...

Οδηγίες για τους Υποψήφιους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδ. έτους 2023-2024 στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. 12393/05-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ...

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Ανακοινώνεται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 94225/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Επίδειξη...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ.153/94348/Α5/29-08-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6Υ7Τ46ΝΚΠΔ-Λ7Λ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίστηκαν...

Μετάβαση στο περιεχόμενο