Ετικέτα: Τοποθετήσεις

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3773/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022, να υποβάλουν δήλωση...

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3772/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή...

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 4470/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚ246ΜΤΛΗ-ΒΨ7) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των παρακάτω νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής,...

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας μέχρι 31-8-2021

Απόφαση 3366/25-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σε σχολικές μονάδες, από 1-7-2021 μέχρι...

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής – Υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση)

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2021 (συνημμένος ονομαστικός πίνακας μορίων), να υποβάλουν δήλωση προτίμησης...

Τοποθέτηση – μετάθεση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 3762/03-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δαπάνη για το...

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων – Υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Αναρτώνται πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με...

Ανακοίνωση τροποποίησης Οργανικών κενών

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 8/19-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί του πίνακα οργανικών κενών, όπως αυτός κοινοποιήθηκε με...

Αποφάσεις Τοποθέτησης 9-3-2021

Αναρτώνται οι ακόλουθες αποφάσεις: Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:643646ΜΤΛΗ-Ψ58) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ (ΑΔΑ:6ΗΑΗ46ΜΤΛΗ-3ΡΡ)   Δείτε τα σχετικά έγγραφα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ Τοποθέτηση...