Τμήμα Α’ Διοικητικού

Αλεξανδράκη Σταυρούλα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

τηλέφωνο: 2731363466
email: misthodosia@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη Προϋπολογισμού
 • Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης
 • Έκτακτες Αμοιβές
 • Έλεγχος Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών

Πετράκη Ειρήνη

τηλέφωνο: 2731363482
email: mail@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματεία
 • Πρωτόκολλο
 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
 • Σφραγίδα Χάγης
 • Ισοτιμίες Τίτλων

Άννα Σαράντη

τηλέφωνο: 2731363482
email: mail@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Γραμματεία
 • Πρωτόκολλο
 • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Παυλάκου Φλωρεντία

τηλέφωνο: 2731363469

Αρμοδιότητες:

 • Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο