Τμήμα Α’ Διοικητικού

Αθανασέκου Νεκταρία

τηλέφωνο: 2731363482
email: mail@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

  • Πρωτόκολλο – Γραμματεία Διευθυντή
  • Παραλαβή – Αποστολή Αλληλογραφίας
  • Σφραγίδα Χάγης
  • Έλεγχος Ισοτιμίας Τίτλων
  • Διαχείριση Ψηφιακών Υπογραφών
  • Συντάξεις

Τσατουμά Ανθή

τηλέφωνο: 2731363482
email: mail@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

  • Πρωτόκολλο
  • Παραλαβή – Αποστολή Αλληλογραφίας
  • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Εκδρομές Μαθητών