Τμήμα Β’ Οικονομικού

Τραγά Μάρθα-Γιοχάνα
Προϊσταμένη τμήματος

τηλέφωνο: 2731363466
email: misthodosia@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Μισθοδοσία Μονίμων
 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών Τακτικού
 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
 • Μισθοδοσία Ενισχυτικής
 • Χορήγηση Μ.Κ.
 • Έλεγχος και Υποβολή Δικαιολογητικών

Αλεξανδράκη Σταυρούλα

τηλέφωνο: 2731363466
email: misthodosia@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη Προϋπολογισμού
 • Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης
 • Έκτακτες Αμοιβές
 • Έλεγχος Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών

Τραγά Μάρθα

τηλέφωνο: 2731363466
email: misthodosia@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη Καταστάσεων Εξόδων Κίνησης – Οδοιπορικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο