Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Σερεμέτη Αναστασία
Υπεύθυνη Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

τηλέφωνο:  2731363467
email:  plinet@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση και Διαχείριση Ιστοτόπου
  • Τεχνική Υποστήριξη Υποδομών
  • Διαχείριση Ψηφιακών Πιστοποιητικών
  • Πληροφοριακά συστήματα Myschool, e-data

Γεωργολιός Δημήτριος

τηλέφωνο:  2731363467
email:  plinet@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση και Διαχείριση Ιστότοπου
  • Τεχνική Υποστήριξη Υποδομών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο