Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Μάρκος Ηλίας
Προϊστάμενος Τμήματος
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

τηλέφωνο:  2731363478
email: progen@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Εγγραφών, Μετεγγραφών, Φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών Γυμνασίων και Γενικού Λυκείου
 • Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων
 • Διαίρεση Τάξεων σε Τμήματα
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής
 • Έγκριση Κατ’ οίκον Διδασκαλίας
 • Εφαρμογή Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
 • Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στις Σχολικές Μονάδες
 • Ζητήματα Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων
 • Χωροταξική Κατανομή

Κονίδης Παναγιώτης

τηλέφωνο:  2731363475
email:  tethdelak@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Εγγραφών, Μετεγγραφών, Φοίτησης και Αξιολόγησης Μαθητών ΕΠΑΛ
 • Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων ΕΠΑΛ
 • Θέματα Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων
 • Έγκριση Ωρολογίων Προγραμμάτων
 • Σχολικές Μεταβολές

Κουτσοβίτη Σμαραγδή

τηλέφωνο:  2731363475
email:  tmgramtme@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Επιβεβαίωση Τίτλων Δευτεροβάθμιας
 • Συλλογή Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων