Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Αθανασέκου Νεκταρία
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

τηλέφωνο:  2731363472
email:  tdpros@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
 • Θέματα Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Διοικητική Υποστήριξη ΠΥΣΔΕ
 • Τήρηση Ατομικών Υπηρεσιακών Φακέλων
 • Καταγραφή Κενών – Πλεονασμάτων
 • Εφαρμογή Πειθαρχικού Δικαίου

Τσατουμά Ανθή

τηλέφωνο:  2731363474
 email:  grammateia@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Διαδικασίες Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης
 • Πρόσληψη & Διαχείριση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
 • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών

Ραβάνη Άννα

τηλέφωνο:  2731363465
email:  tmadeion@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Έκδοση Πράξεων Χορήγησης Αδειών

 

Μιχαλακάκου Παναγιώτα

τηλέφωνο:  2731363473
email:  tmdioiklak@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Δικαιολογητικά Αναπληρωτών

Βασιλάκου Κυριακούλα

τηλέφωνο: 2731363469
email: pistop@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο