Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Λάππα Γεωργία
Προϊσταμένη Τμήματος

τηλέφωνο:  2731363472
email:  tdpros@dide.lak.sch.gr

Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης
 • Θέματα Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Διοικητική Υποστήριξη ΠΥΣΔΕ
 • Τήρηση Ατομικών Υπηρεσιακών Φακέλων
 • Καταγραφή Κενών – Πλεονασμάτων
 • Εφαρμογή Πειθαρχικού Δικαίου

Χαρίτογλου Μαρία

τηλέφωνο:  2731363474
 email:  grammateia@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Διαδικασίες Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης
 • Πρόσληψη & Διαχείριση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
 • Επαλήθευση Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών

Ραβάνη Άννα

τηλέφωνο:  2731363465
email:  tmadeion@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Έκδοση Πράξεων Χορήγησης Αδειών
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών

Νικολοπούλου Ευαγγελία

τηλέφωνο:  2731363474
email:  tmdioiklak@dide.lak.sch.gr 

Αρμοδιότητες:

 • Ενημέρωση πληροφορικών συστημάτων MySchool, ΟΠΣΥΔ, e-datacenter
 • Προϋπηρεσία Αναπληρωτών & Μονίμων
 • Μεταπτυχιακά – Αναγνώριση