Έντυπα Αδειών Μόνιμων

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 Α.  Ενημερωτικό υλικό:

 

Β.  Υποδείγματα Αιτήσεων:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο