Νεοδιόριστων

Ο συγκεκριμένος χώρος περιλαμβάνει οδηγίες, δικαιολογητικά και έντυπα σχετικά με τον διορισμό των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Οδηγίες – Δικαιολογητικά:

Συνημμένα αρχεία:

 

Οδηγίες – Συνημμένα σε μορφή ZIP:

 

Σχολικές Μονάδες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο