Κατηγορία: Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Εξεταστικά Κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Εξεταστικά Κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και...

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)...

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2023

Υπ’ αριθμ 54877/Α5/17-05-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΒΕΓ46ΜΤΛΗ-ΣΔΦ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές...

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) Υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,...

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Υπ’ αριθμ Φ251/46899/Α5/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:...

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ ΦΒ7/46512/Κ3/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των...

«Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ. 251/45487/Α5/21-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθυκε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45487/2023 έγγραφο...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ. 251/45484/Α5/21-4-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθηκε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45484/2023 έγγραφο...

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ: Φ1/41604/Δ2/07/04/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α....

Μετάβαση στο περιεχόμενο