Ετικέτα: Δράσεις

Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 29137/A6/15-03-2022 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνει πρόσκληση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας...

Επιμορφωτική δράση «Οι ταινίες ως εργαλείο κοινωνικής εκπαίδευσης»

Η Δ.Δ.Ε. Λακωνίας αποφάσισε την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης μίας (01) ώρας με τίτλο: «Οι ταινίες ως εργαλείο κοινωνικής εκπαίδευσης»...

Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο