Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης διδακτικού έτους 2024-2025

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, να...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ...

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Υπ’ αριθμ 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./02-7-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά...

Μετάβαση στο περιεχόμενο