Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2024

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Διδακτικού Έτους 2024-2025

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Καλλιτεχνικά, Μουσικά,...

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337/15/294195/Σ.5102/19/25-6-2024 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 68ΗΧ6-4ΞΟ). Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών διδακτικών βιβλίων

Με σκοπό τη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης διδακτικών βιβλίων και τον ορισμό επικουρικών εμπειρογνωμόνων καλούμε: εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. (Κατηγορία...

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2024-2025»

Υπ’ αριθμ Φ13α/ 71425/ΓΔ4/26-06-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΔΙΝ46ΝΚΠΔ-Β2Ρ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Αναρτάται το με αριθό πρωτ. 4311/25-06-2024 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής...

Προσκλήσεις για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου...

Πρόσκληση για στελέχωση τμημάτων 18 άνω Ψ.Ν.Α. Αττικής 2024-2025 (12227/19-06-2024)

Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. 12227/19-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΝΔΓ46ΝΚΠΔ-ΜΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση μέσω SMS σχετικά με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου, είναι ξανά διαθέσιμη η...

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ανατολικής Μάνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας

Αναρτάται η με αριθμό πρωτ. 4130/19-06-2024  απόφαση (ΑΔΑ: 9ΦΕ246ΝΚΠΔ-Ν3Ι) του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Κύρωση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο