Αρχική

Θερινή Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Καλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής -Νομικό Τμήμα) και επιθυμούν να αποσπαστούν...

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘΑ

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 60373/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Νέα Απόσπαση...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 61047/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2024-25

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένη η με αριθμό πρωτ.59252/Ε2/31-05-2024 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένη η με αριθμό πρωτ. Φ.251/56907/Α5/28-5-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΜΕ446ΝΚΠΔ-Ξ90) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Οργάνωση...

Παράταση Προθεσμίας για Προσφορά Θέσεων Δημοσίου

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2024-2025 Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ακολουθούν αναλυτικά Απόσπαση...

Επαναπροκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας στο ΕΝΕΕΓΥΛ Αν.Μάνης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/2241/27-05-2024 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΡΠΝΠ46ΝΚΠΔ-ΙΩΑ) της ΔΔΕ Λακωνίας ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ την πλήρωση με επιλογή της θέσης Διευθυντή/ντριας στο  Ενιαίο Ειδικό...

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Υπ’ αριθμ Φ.251/55074/Α5/24-5-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Oι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διενεργούνται με βάση την με...

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από...

Μετάβαση στο περιεχόμενο