Ετικέτα: Αποσπάσεις

Αποσπάσεις Ειδ. Εκπαιδ. Προσ/κού (ΕΕΠ) και Ειδ. Βοηθ. Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024

Υπ’ αριθμ 82839/Ε4/24-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις...

Πρόσκληση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Λακωνίας διδακτικού έτους 2023-24

Υπ’ αριθμ Φ.11.2/3320/19-07-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας...

Αποσπάσεις Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σ.Δ.Ε. 2023-2024

Υπ’ αριθμ 76141/2023/10-07-2023/10-07-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ 2023-24

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ  για το σχολικό έτος 2023-24.  ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

Αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας μονίμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και διοικητικών...

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ 196/ΕΟΕ/26- 05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΤΛΗ-7ΛΣ) του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ Φ.2/111/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08) της  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο