Ετικέτα: Τοποθετήσεις

Τοποθέτηση Αναπληρωτών (Φάση Α’)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι αναφερόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα που στη στήλη ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφει ΝΑΙ από...

Προσωρινές Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων – Εκπαιδευτικών Διάθεση ΠΥΣΔΕ

Όλοι οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ώστε να αναλάβουν υπηρεσία....

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 100252/E2/12-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΤ.: το υπ’ αριθ. 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διαδικασία...

(Ανακοινοποίηση) Ενημέρωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Για ενημέρωση και διευκόλυνση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, αναρτώνται οδηγίες και έντυπα σχετικά με τον διορισμό τους. Με νεότερη ανακοίνωση μας...

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3773/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό...

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3772/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να...

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 4470/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚ246ΜΤΛΗ-ΒΨ7) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των...

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας μέχρι 31-8-2021

Απόφαση 3366/25-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σε...

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής – Υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση)

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2021 (συνημμένος ονομαστικός πίνακας...

Τοποθέτηση – μετάθεση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 3762/03-06-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, προς το συμφέρον της...

Μετάβαση στο περιεχόμενο