Ανακοίνωση τροποποίησης Οργανικών κενών

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 8/19-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί του πίνακα οργανικών κενών, όπως αυτός κοινοποιήθηκε με το αριθμ. Φ.11.2/1753/15-4-2021 έγγραφό μας και τον επανέλεγχο των στοιχείων των σχολικών μονάδων, αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών κενών των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ05, όπως απο-τυπώνονται στο συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά τα ακόλουθα:

  • Στο ΓΕΛ Γερακίου τροποποίηση του οργανικού κενού του κλάδου ΠΕ04.02 σε οργανικό κενό κλ. ΠΕ04.01
  • Στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης διαπίστωση οργανικού κενού κλ. ΠΕ05.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ05 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης ή τροποποίηση δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων όπως αυτά εμφανίζονται κατά κλάδο και σχολική μονάδα στον επισυναπτόμενο πίνακα, από Πέμπτη 20-5-2021 μέχρι Παρασκευή 21-5-2021 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο