Ημερήσιο αρχείο: 24 Μαΐου, 2021

Δελτίο Τύπου: Κ.Ε.Σ.Υ. – Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης μαθητών, μαθητριών και των...

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές...

Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων – Υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Αναρτώνται πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο