Ανακοίνωση τελικού πίνακα μορίων και κλήση σε συνέντευξη υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Υποψήφια που δεν προσέρχεται στην συνέντευξη αποκλείεται...