Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

Υπ’ αριθμ Φ1/64708/ΓΔ4/10-06-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κατόπιν των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για συνθήκες...