Ημερήσιο αρχείο: 11 Ιουνίου, 2024

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιας Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης με επαναπροκήρυξη. Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει στη...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπ’ αριθμ 64643/Δ7/10-06-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΦΨΥ46ΝΚΠΔ-63Σ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σχετ.: 49870/Δ7/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΠΚ46ΝΚΠΔ-Γ23) με θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο