Κατηγορία: Μαθητές

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, για το έτος 2022

Ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο στις 8 Φεβρουαρίου, το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει προς τις εκπαιδευτικές δομές...

Προθεσμία για Στρατιωτικές Σχολές και η Προκήρυξη 2022

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή...

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11-01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. β) Η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση...

Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

Έγγραφο 1884/Δ4/10-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση...

Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου – Περίληψη Προκήρυξης Συμπληρωματικού Διαγωνισμού Πρόσληψης Υποτρόφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ του ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συμπληρωματικό διαγωνισμό διορισμού υποτρόφων για  τους μαθητές και μαθήτριες που...

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022

Εγκύκλιοι Φ251/155274/Α5/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΝΨ46ΜΤΛΗ-Γ61) για τα ΓΕΛ και Φ.152/155391/Α5/30-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΗ946ΜΤΛΗ-ΖΧΦ) για τα ΕΠΑΛ και τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Όπως...

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/151921/Α5/23-11-2021 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές...

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ Περιόδου 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Β...

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα,   17/11/2021, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των...

Οι Συντελεστές Βαρύτητας Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν και εστάλησαν προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο οι Υπουργικές Αποφάσεις, με τις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο