Ανακοινοποίηση – Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί Α) τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και...