Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιουλίου, 2021

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 4470/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚ246ΜΤΛΗ-ΒΨ7) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των παρακάτω νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής,...

Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα έτους 2021

Εγκύκλιος 77942/Α5/30-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΕΦ. 1: Νομικό Πλαίσιο ΚΕΦ. 2: Εξεταστικά Κέντρα ΚΕΦ. 3: Εξέταση Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες...