Ημερήσιο αρχείο: 8 Ιουλίου, 2021

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση–Πρόσκληση 81221/Η2/07-07-21 (ΑΔΑ: ΩΗΕΒ46ΜΤΛΗ-ΚΧΖ) του Υπουργείου Παιδείας  Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα...

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαίδευτικών Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση 15808/06/07/2021 του ΔΟΑΤΑΠ Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...