Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021

Εγκύκλιος Φ.152/ 63727/Α5/02-06-2021του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ...

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων – Μέτρα προστασίας και self-test

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή...

Εγκύκλιος Ενημέρωσης για Εισαγωγή Υποψηφίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μέσω Πανελλαδικών (Νόμο 4777/2021)

Εγκύκλιος Φ.153/61366/A5/28-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα...

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Απόφαση 60008/Α5/27-05-2021 (ΑΔΑ: Ω09Ρ46ΜΤΛΗ-ΜΟΖ) Με την παραπάνω απόφαση: καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά Μαθήματα...

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2021

Αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 59038/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο