Συντάκτης: admin

Ενημέρωση Μαθητών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Mε στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/-τριών της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, καθώς και των μαθητών/-τριών της Α...

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους Δικαιούχους της «Ψηφιακής Μέριμνας»

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 5 Απριλίου 2021 Από σήμερα, Δευτέρα 5 Απριλίου, ξεκινούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης...

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 37 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1194) ΚΥΑ...

Τοπική Προκήρυξη Ωρομισθίου – Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αλεξανδρούπολης

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Κανονάκι και Ευρωπαϊκά Κρουστά». Αναρτάται προκήρυξη ωρομισθίου μουσικού, με σκοπό να εξασφαλιστεί η...

Αποφάσεις Τοποθέτησης 9-3-2021

Αναρτώνται οι ακόλουθες αποφάσεις: Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:643646ΜΤΛΗ-Ψ58) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ (ΑΔΑ:6ΗΑΗ46ΜΤΛΗ-3ΡΡ)   Δείτε τα σχετικά έγγραφα:...

Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή

Σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’  αριθμ. 149641/Ε2/3-11-2020 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ, σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα μόρια των...

Μετάβαση στο περιεχόμενο