Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3774/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν: α) από σχολείο σε...

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3773/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό...

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Έγγραφο με υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου 3772/20-7-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να...

Ανακλήσεις – Ενστάσεις – Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από Δευτέρα, 19/07/20201 έως και την...

Ανακοινοποίηση – Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη 54/ΔΕΠΠΣ/13-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί Α) τους...

Πλήρωση της Κενούμενης θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Προκήρυξη 6593/13/07/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΓΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης...

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση–Πρόσκληση 81221/Η2/07-07-21 (ΑΔΑ: ΩΗΕΒ46ΜΤΛΗ-ΚΧΖ) του Υπουργείου Παιδείας  Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας...

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαίδευτικών Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση 15808/06/07/2021 του ΔΟΑΤΑΠ Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί...

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις και παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας

Απόφαση 4470/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΚ246ΜΤΛΗ-ΒΨ7) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αποφασίζουμε: Α. Την τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. των...

Μετάβαση στο περιεχόμενο