Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2021

Τοποθέτηση Αναπληρωτών (Φάση Β’)

Οι αναφερόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα που στη στήλη ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφει ΝΑΙ από 1-10-2021 έως και 4-10-2021 (από...

Προσλήψεις 617 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 617 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου...

Προσλήψεις αναπλ. εκπαιδευτικών Γενικής, Ειδικής Αγωγής και Μουσικών Σχολείων

Προσλήψεις 5.944 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, ως...

Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.

Έγγραφο 120197/Δ2/24-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/09-09-20201 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε...

Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση 119206/Y2/22-09-2021 (ΑΔΑ: ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία...

3ο ΓΕΛ Σπάρτης – ΠΑΣΚΑΝΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το 3ο ΓΕΛ Σπάρτης θα πραγματοποιήσει Πολυήμερη Μαθητική Μετακίνηση στο ΠΑΣΚΑΝΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ από Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 έως Σάββατο 24...

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ 2021

Εγκύκλιος 113599/A5/14-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Από το Υπουργείο  Παιδείας  και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται  το  πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών...

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

Εγκύκλιος 111445/A5/09-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων...

Μετάβαση στο περιεχόμενο