Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης

Πίνακας Μορίων Μετάθεσης από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (σε μορφή pdf) Πίνακας Μορίων Μετάθεσης από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (σε μορφή xls)...