Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικών αποστολών Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου, Γ΄ φάση στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Υπ’ αριθμ 3052/24-04-2023 προκήρυξη της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές επιχειρήσεις για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των σχολικών αποστολών Λυκείων Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων Γ΄ φάση σχ. έτους 2022-23. Συγκεκριμένα, ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των παραπάνω αποστολών στην Ελευθερούπολη Καβάλας, από την Τετάρτη 03/05/2023 έως και την Παρασκευή 05/05/2023.

[…]

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι την Πέμπτη 27-04-2023 και ώρα 15:00 στη γραμματεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας (Διοικητήριο –– email:  grphys@sch.gr).

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο