Προκηρύξεις για θέσεις Επιστημονικού προσωπικού και Προισταμένων για το ΙΕΠ

Αναρτώνται Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου...