Ημερήσιο αρχείο: 5 Νοεμβρίου, 2021

Προσλήψεις 89 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 54 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2021-2022 βάσει της Ειδικής Προκήρυξης (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 89 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και 54 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής (σε θέσεις ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών) ως...

Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικών στην 3η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

Υπ’ αριθμ 19578/ 4-11-2021 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΠΧΑΟΞΛΔ-ΒΘΕ) του Ι.Ε.Π. Ξεκινάει η 3η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις...

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Υποψηφίων Μαθητείας

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας με τους υποψήφιους για το “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” 2021-2022, για την ειδικότητα “Τεχνικός Οχημάτων”....

Προκαταρτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για εισαγωγή σε Σχολές Λιμενικού Σώματος, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος, Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας, και υγειονομικών εξετάσεων για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πανελλαδικές Εξετάσεις)

Έγγραφο 141496 /Α5/04-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σχετ.: α) Το άρθρο 3 του ν. 4777/17-2-2021 (ΦΕΚ 25 Α΄). β)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο