Ημερήσιο αρχείο: 11 Νοεμβρίου, 2021

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Εγκύκλιος 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και τακτικών μελών του (Ε.Σ.Ε.Ε.) και των αναπληρωτών τους

Υπ’ αρίθμ 144081/Θ2/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ1Χ46ΜΤΛΗ-ΞΟ2) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους: α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας...

1ο ΓΕΛ Σπάρτης – ΛΕΥΚΑΔΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Το 1ο ΓΕΛ Σπάρτης θα πραγματοποιήσει Πενθήμερη Μαθητική Εκδρομή στους προορισμούς ΛΕΥΚΑΔΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου έως  Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο