Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ΄Φάση (11-11-2021)

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που στη στήλη ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ αναγράφει ΝΑΙ από την...