Διευκρινίσεις για αναπληρωτές εκπ/κους & μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Έγγραφο 105271/ΓΔ5/30-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσής σας, καθώς και των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στη...