Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη διδακτικής επίσκεψης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης στη Καλαμάτα

Το1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης στη Καλαμάτα την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023.

Οι μέσα σε κλειστό/σφραγισμένο φάκελο προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση του σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με την ένδειξη “Για τη διδακτική επίσκεψη στην Καλαμάτα”.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 20223 και ώρα 12:30 μμ. στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο