Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Με το Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5623/10-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας:

Α.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών με επαναπροκήρυξη, ανά σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας, ως ακολούθως:

  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ:  Δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.
  • 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ:
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

    Μη δεκτές αιτήσεις δεν υπάρχουν.

Β.  ΚΑΛΟΥΜΕ τη Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης να εκφράσει τη γνώμη της επί της ανωτέρω υποψηφιότητας, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα 13-11-2023 έως και Παρασκευή 17-11-2023 ώρα 13:00.

Η δεκτή υποψήφια εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα 13-11-2023 έως και Τρίτη 14-11-2023, υποβάλλει στη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού της σημειώματος, το οποίο έχει υποβάλει με την υποψηφιότητά της στη ΔΔΕ Λακωνίας.

 

Σχετικό έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο