Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2023

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφ. Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στην...

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Οι Επιλεγέντες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχ. Έτος 2023 – 2024 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών...

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Υπ’ αριθμ Κ5/146385/20-12-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΨΞΨ46ΝΚΠΔ-3ΒΡ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, με την υπ’...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης

Το 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση μαθητών/τριών της Γ΄ Τάξης του σχολείου στην Αθήνα...

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το Ημερολογιακό έτος 2024 Νότιου Ημισφαιρίου

Υπ’ αριθμ 140904/Η2/08-12-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκειμένου να...

Συντελεστές Ε.Β.Ε. σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7022/τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ5BA46ΝΚΠΔ-ΛΟΩ) με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης...

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Υπ’ αριθμ 144538/Ε4/15-12-20203 έγγραφο (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλούνται: α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γυμνασίου Γερακίου για ανάληψη μαθητικής εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα

Η διεύθυνση του Πουλημενάκειου Γυμνασίου Γερακίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να αναθέσει, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν...

Μετάβαση στο περιεχόμενο