Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης

Το 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση μαθητών/τριών της B΄ Τάξης του σχολείου στην Αθήνα στις 23-11-2023,  ημέρα Πέμπτη.

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στη Διεύθυνση του σχολείου μας ιδιοχείρως ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και την Δευτέρα, 20-11-2023 και ώρα 10:00. Στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για την Εκδρομή της Β΄ τάξης στην Αθήνα»

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Ημερήσιου Γυμνασίου Σπάρτης την Δευτέρα, 20-11-2023 και ώρα 11:00.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο