Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων του Γενικού Λυκείου Έλους

Το Γενικό Λύκειο Έλους προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών/τριών των Α’ και Β’ τάξεων στην Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 23 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας.   Πάνω στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για την Εκδρομή των Α’ και Β’ τάξεων στην Αθήνα»

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Έλους, την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο