Ημερήσιο αρχείο: 5 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 43/04-01-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΚΑΛΟΥΜΕ Διευθυντές/ντριες Σχολικών...

Απόφαση ορισμού του μέγιστου αριθμού τμημάτων ανά σχολική μονάδα και κατανομή των μαθητών στα σχολεία της Δ.Ε. Λακωνίας

Σας ενημερώνουμε για την Φ.19.1/6969/24-11-2022 Απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας με θέμα: «Απόφαση ορισμού του μέγιστου αριθμού τμημάτων...

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Υπ’ αριθμ : 971/Ε3/05 -01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (Β’ 6475) και...

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης

Υπ’ αριθμ : Φ1/580/Δ2/03-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο