Απόφαση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Υπ’ αριθμ Φ.10.1/2895/26-06-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΚΗ46ΜΤΛΗ-ΚΚΣ) της ΔΔΕ Λακωνίας

Ανακοινώθηκε από την ΔΔΕ Λακωνίας απόφαση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

 

Δείτε την απόφαση:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο