Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής μετακίνησης του ΓΕΛ Γυθείου σε Μυκήνες- Ναύπλιο (2η)

Το Γενικό Λύκειο Γυθείου προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη ημερήσια μαθητική μετακίνηση μαθητών της Α’ Τάξης σε Μυκήνες – Ναύπλιο, 24 Απριλίου 2024, ημέρα Tετάρτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αυθημερόν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως στο σχολείο μας.  Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο